Uncategorized

Τα ασφαλιστικά ταμεία θα δίνουν ακόμη και 100 ευρώ σύνταξη!

Έρχονται ριζικές αλλαγές σε συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό – Τι προβλέπει σχετική εγκύκλιος.

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έρχονται στο ασφαλιστικό που ανατρέπουν δικαιώματα και αλλάζουν άρδην τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για χιλιάδες ασφαλισμένους που η συνταξιοδότησή τους αρχίζει –ανεξάρτητα από το πότε θεμελίωσαν δικαίωμα– την 1η Ιανουαρίου 2015.

Οι αλλαγές αυτές περιγράφονται στην γενική εγκύκλιο από το υπουργείο Εργασίας. Το έγγραφο εστάλη ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων που καλούνται πλέον να ρίξουν φως στα θολά σημεία της εγκυκλίου, εφαρμόζοντας στην πράξη διατάξεις που ψηφίστηκαν μέσα στον Αύγουστο με το 3ο μνημόνιο.

Με βάση τα νέα μέτρα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καταργούνται σταδιακά οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενώ έρχονται ανατροπές στα κατώτατα όρια και παγώνουν οι κατώτατες συντάξεις έως την 1/12/2021.

Πολλές συντάξεις θα ξεκινούν ακόμη και από τα 100 ευρώ, μετά την αλλαγή στο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων στην εφαρμογή των ρυθμίσεων που απαιτούν οι μνημονιακές μας υποχρεώσεις στο Ασφαλιστικό και το Συνταξιοδοτικό και το οποίο φέρνει και τις περικοπές…

Από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες, ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».

Την ίδια ώρα με ένα μπαράζ επεξηγηματικών εγκυκλίων και αποφάσεων το υπουργείο Εργασίας και τα ασφαλιστικά ταμεία θα εξειδικεύσουν τις επόμενες ημέρες τα μέτρα.

Οι νέες εγκύκλιοι, ουσιαστικά θα εξειδικεύουν τα δύο βασικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ: την περικοπή της σύνταξης για όσους βγουν από εδώ και στο εξής στη σύνταξη και βρίσκονται στο όριο της κατώτερης σύνταξης αλλά και την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας για όσους διατηρούσαν μέχρι σήμερα το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67.

Μέχρι σήμερα, όσοι συνταξιοδοτούνταν πριν από τα 67, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενσήμων και τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν πληρώσει κατά τον εργασιακό τους βίο, ήταν βέβαιοι ότι θα εισπράξουν τουλάχιστον την κατώτατη σύνταξη η οποία για το ΙΚΑ διαμορφώνεται στα 486 ευρώ. (σ.σ σε κάποια ταμεία έχει ήδη υποχωρήσει στα 390 ευρώ λόγω της «σύνδεσης» του τρόπου υπολογισμού με τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης).

Αυτή η κατάσταση μόνο δεδομένη δεν είναι πλέον.

Όποιος συνταξιοδοτείται πριν από τα 67 με συντάξιμες αποδοχές που να βγάζουν σύνταξη στα όρια της κατώτατης, θα γνωρίζουν ότι θα εισπράττουν μόνο το «αναλογικό κομμάτι» δηλαδή αυτό που αντιστοιχεί στις εισφορές που έχουν πληρώσει. Πόσο θα είναι αυτό; 350 ευρώ, 300 ευρώ ή ακόμη λιγότερα ανάλογα με το προφίλ του καθενός.

Το μνημόνιο ορίζει επίσης ότι και μετά τα 67, θα χορηγείται μόνο η αναλογική σύνταξη σε όσους δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Γι’ αυτούς λοιπόν, η σύνταξη θα παραμένει καθηλωμένη στα 300 ευρώ εσαεί.

Αναλυτικά πάντως, η εγκύκλιος αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄/14.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 27 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄).

Έτσι, με την ανωτέρω διάταξη επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης, και τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄). Επίσης, με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄).

Ειδικότερα:

α. Με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων 2 (οργανικό ποσό). Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης.

Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης. Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ’ αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης. β. Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α΄115) .

Έτσι, ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του ν. 3863/2010 ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 . γ. Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με την οποία αντικαθίσταται, αφ’ ης ίσχυσε, η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προβλέπεται ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31.12.2021 στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015. δ. Με την υποπαράγραφο Ε3 προβλέπεται η σταδιακή σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης .

Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (11,Α). Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω διατάξεων»…

Πηγή: fortunegreece.com

loading...

Σχόλια

σχόλια

Previous post

Μεσολόγγι: Ανήλικη συνελήφθη για ενδέκατη φορά στα 15 της!

Next post

Δεν αντιστάθηκαν: Τι έκρυβε το μυστηριώδες ψυγείο με την επιγραφή «Μην το ανοίξετε»; [video]